Modulair en flexibel bouwen helpt de woningnood verlichten

De vraag naar woningen neemt in Nederland rap toe. De woningmarkt is al jaren krap, voorlopig lijkt daar geen einde aan te komen. Flexibel en modulair bouwen is hiervoor een serieuze, mogelijke oplossing. Dat vraagt wel om een andere mindset in veel sectoren.

In 2020 was er al een tekort van 235.000 woningen in Nederland en in 2021 zal dit oplopen tot boven de 300.000 woningen. De problemen voor bijvoorbeeld jonge starters in de binnensteden nemen snel toe. Gemeenten en woningcorporaties willen nu braakliggende terreinen in steden beschikbaar maken voor ‘tijdelijke’ en fabrieksmatig geproduceerde woonoplossingen. Voor periodes van circa tien á vijftien jaar (onder de Crisis- en Herstelwet). Modulair bouwen is nu naast de traditionele bouwsector uitgegroeid tot een serieuze optie om de woningnood en andere uitdagingen met huisvesting in Nederland te helpen oplossen. Flexibel, snel en duurzaam/circulair.

Het lijkt de uitkomst van een overpeinzing langs de lijnen van de circulaire economie: waarom schaarse, dure bouwgrond jarenlang onbenut laten liggen in afwachting van bestuurlijke besluiten, financieringsvoorstellen en vergunningen? Een vorm van verspilling dus, die we niet langer accepteren in de samenleving. Modulaire bouwbedrijven bieden nu uitkomst. In de eigen fabrieken worden gestandaardiseerde woonmodules geassembleerd.

Deze units gaan vervolgens op vrachtauto’s naar de bouwplaats om daar met kranen tot soms een vijf verdiepingen hoog wooncomplex te worden geschakeld. Vergelijk het met Legoblokken. Plaatsing en afmonteren tot een volledig functioneel gebouw met appartementen vergen zo’n vijf maanden. Modulair en prefab bouwen, levert in de eerste plaats belangrijke tijdwinst op.

Omdat deze wijze van bouwen ook aan hoge eisen voldoet voor veiligheid, kwaliteit en wooncomfort kan een modulair gebouw tien tot twintig jaar worden gebruikt. De ‘tijdelijke’ huisvesting wordt zo semi-permanent. Wat in de volksmond decennia lang de tijdelijke ‘bouwkeet’ of ‘container’ heette, is anno 2021 uitgegroeid tot een hoogwaardig onderdeel van een snel inzetbare en flexibele huisvestingsoplossing voor lange duur.

Bron: DUURZAAMBEDRIJFSLEVEN.NL

Picture of Zeecontainers.eu
Zeecontainers.eu

0 reacties op “Modulair en flexibel bouwen helpt de woningnood verlichten”

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue